Diagnostyka cennik

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

50 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

50 zł

Rtg pojedynczego zęba (cyfrowe)

w cenie

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

80 zł

Tomografia szczęki i żuchwy

350 zł

Tomografia celowa – istotny rejon

150 zł

Konsultacja specjalistyczna

150 zł