Protetyka cennik

CENY

PROTETYKA – ODTWORZENIE PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH

Inlay/onlay kompozytowy  

Inlay/onlay porcelanowy

Wkład koronowo-korzeniowy lany (metal nieszlachetny)

Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną

Usunięcie korony protetycznej 

Korona licowana porcelaną (metal nieszlachetny)

Schodek pełnoceramiczny 

Korona pełnoceramiczna

Korona porcelanowa na cerkonie 

Frezowanie korony

Proteza akrylowa (łuk)

Zatrzask / zasuwa

Proteza szkieletowa

Naprawa protezy

Dostawienie zęba / klamry do protezy

Siatka metalowa wzmacniająca

Podścielenie protezy

Szyna relaksacyjna

Szyna relaksacyjna – specjalna

900 zł

1300 zł

350 zł

200 zł

150 zł

1000 zł

200 zł

1300 zł

1600 zł

w cenie

1000 zł

600 zł

1800 zł

200 zł

200 zł

250 zł

300 zł

350 zł

800 zł