Stomatolog Zielona Góra cennik

Gabinet stomatologiczny Den Med – cennik 

Opierając się na szczegółowej diagnostyce, uwzględniając indywidualne trudności i ewentualne komplikacje każdorazowo przed wykonaniem zabiegu uzgadniamy z pacjentem jego koszt.

Przed przystąpieniem do leczenia szerszego, kompleksowego sporządzamy, na życzenie pacjenta, pełny jego kosztorys.

Zapewniamy możliwość regulowania należności za pomocą kart płatniczych i korzystania z systemu ratalnego.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT oraz stosowne zaświadczenia na potrzeby ubezpieczeń indywidualnych.

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

50 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

50 zł

Rtg pojedynczego zęba (cyfrowe)

w cenie

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

80 zł

Tomografia szczęki i żuchwy

350 zł

Tomografia celowa – istotny rejon

150 zł

Konsultacja specjalistyczna

150 zł

CENY

PROFILAKTYKA – SKALING, PIASKOWANIE

Kompleksowa wizyta u higienistki – usunięcie kamienia i piaskowanie

300 zł

Usunięcie kamienia – całość

150 zł

Piaskowanie zębów – całość

150 zł

Instruktaż higieny

50 zł

Fluoryzacja / lakierowanie

100 zł

Usunięcie kamienia poddziąsłowego (ząb)

50 zł

CENY

PEDODONCJA – LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH U DZIECI

Wizyta adaptacyjna

100 zł

Fluoryzacja – kontaktowe dostarczenie fluoru do zęba

100 zł

Lakowanie (ząb) uszczelnianie bruzd w zębach stałych 

80 zł

Poszerzone lakowanie (ząb)

120 zł

Impregnacja – lapis zatrzymanie procesu próchnicy w zębach mlecznych

80 zł

Opracowanie ubytku i wypełnienie zęba mlecznego.

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym opracowaniu ubytku i jest wliczone w cenę zabiegu.

S

M

L

LA

Małego

Średniego

Dużego

Leczenie amputacyjne

100 zł

140 zł

180 zł

200 zł

Dewitalizacja / opatrunek na zębie mlecznym

Leczenie otwarte / nacięcie ropnia

Ekstrakcja – usunięcie zęba mlecznego

Leczenie niezakończonego wierzchołka (wymiana wkładki)

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego

100 zł

100 zł

100 zł – 180 zł 

150 zł

250 zł

CENY

LECZENIE ZACHOWAWCZE – WYPEŁNIENIA ZĘBÓW STAŁYCH

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym leczeniu zachowawczym i jest wliczone w cenę zabiegu.

Opracowanie ubytku i wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym 

S1

S2

A3

S4

M1

M2

M3

S4

L1

L2

L3

L4

Mały ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

140 zł

180 zł

230 zł

280 zł

160 zł

210 zł

250 zł

300 zł

180 zł

230 zł

280 zł

320 zł

Opracowanie ubytku i wypełnienie cementem glasionomerowym

S

M

L

Małego

Średniego

Dużego

150 zł

170 zł

200 zł

Założenie opatrunku tymczasowego (fleczer)

w cenie

Założenie opatrunku materiału podkładowego

w cenie

Zachowawcze dostawienie zęba

700 zł

Leczenie biologiczne miazgi (mta, biodentine)

250 zł

Szynowanie (ząb)

100 zł

CENY

ENDODONCJA – LECZENIE KANAŁOWE – LECZENIE W OBRĘBIE KORZENI ZĘBA

Leczenie endodontyczne  (kanałowe) najczęściej składa się z trzech etapów:

I etap

II etap

III etap

przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie kanałów zęba

odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym

W cenie każdego leczenia endodontycznego wliczone jest znieczulenie i pojedyncze zdjęcia Rtg

I etap leczenia endodontycznego: przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego

200 zł

II etap leczenia endodentycznego: opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie korzeni zęba

Bez mikroskopu – Pierwotne leczenie endodontyczne bez użycia mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

350 zł

460 zł

580 zł

700 zł

800 zł

Bez mikroskopu – Powtórne leczenie endodontyczne bez użycia mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

460 zł

580 zł

700 zł

800 zł

900 zł

Z mikroskopem – Pierwsze leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

460 zł

700 zł

900 zł

1100 zł

1300 zł

Z mikroskopem – Powtórne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

700 zł

900 zł

1100 zł

1300 zł

1600 zł

III etap leczenia endodontycznego: po zakończonym leczeniu endodontycznym niezbędne jest wykonanie odbudowy zęba. Cena odbudowy po leczeniu kanałowym uzależniona jest od wielkości zniszczenia zęba i przedstawia się następująco:

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym na wkładzie z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

Średniej wielkości odbudowa

Dużej wielkości odbudowa

350 zł

400 zł

450 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym bez wkładu z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

Średniej wielkości odbudowa

Dużej wielkości odbudowa

200 zł

250 zł

300 zł

Zabiegi dodatkowe niekiedy występujące przy leczeniu endododntycznym (kanałowym):

Dewitalizacja / leczenie otwarte

Osadzanie wkładu wkładu z włókna szklanego – dopłata

Leczenie endodontyczne przez koronę – dopłata

Usunięcie ciała obcego z kanału zęba

Zamknięcie perforacji

100 zł

200 zł

200 zł

500 zł

450 zł

CENY

ESTETYKA – WYBIELANIE, LICÓWKI

Wybielanie zębów (łuk)

600 zł

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

200 zł

Wybielanie zęba martwego – kolejna wizyta

130 zł

Kosmetyczne olicowanie materiałem światłoutwardzalnym

500 zł

Licówka porcelanowa

1400 zł

CENY

PROTETYKA – ODTWORZENIE PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH

Inlay/onlay kompozytowy  

Inlay/onlay porcelanowy

Wkład koronowo-korzeniowy lany (metal nieszlachetny)

Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną

Usunięcie korony protetycznej 

Korona licowana porcelaną (metal nieszlachetny)

Schodek pełnoceramiczny 

Korona pełnoceramiczna

Korona porcelanowa na cerkonie 

Frezowanie korony

Proteza akrylowa (łuk)

Zatrzask / zasuwa

Proteza szkieletowa

Naprawa protezy

Dostawienie zęba / klamry do protezy

Siatka metalowa wzmacniająca

Podścielenie protezy

Szyna relaksacyjna

Szyna relaksacyjna – specjalna

900 zł

1300 zł

350 zł

200 zł

150 zł

1000 zł

200 zł

1300 zł

1600 zł

w cenie

1000 zł

600 zł

1800 zł

200 zł

200 zł

250 zł

300 zł

350 zł

800 zł

CENY

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – LECZENIE OPERACYJNE JAMY USTNEJ

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Usunięcie zęba

Usunięcie zęba mądrości

Usunięcie zatrzymanego zęba

Resekcja korzeni

Plastyka wyrostka zębodołowego (separacja korzeni w cenie)

Separacja korzeni

Dłutowanie

Drobny zabieg chirurgiczny /nacięcie ropnia/ higiena zębodołu

Założenie szwów

150 zł – 300 zł

350 zł – 700 zł

700 zł – 1200 zł

700 zł – 900 zł

400 zł

w cenie

130 zł

100 zł

60 zł

CENY

IMPLANTOLOGIA – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W UZĘBIENIU

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Implant pod koronę

2 000 zł – 3 500 zł

Korona porcelanowa na implancie

2 000 zł – 2 500 zł

Implant pod protezę

3000 zł

Proteza specjalistyczna na implantach

2000 zł

Usunięcie implantu 

600 zł

Sterowana regeneracja tkanek

1000 zł – 3500 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

3500 zł

Śruba gojąca

100 zł

CENY

ORTODONCJA – LECZENIE WAD ZGRYZU

Pełna diagnostyka ortodontyczna

Montaż aparatu metalowego – łuk

Montaż aparatu samoligaturującego – łuk

Kontrola aparatu metalowego – łuk

Kontrola aparatu metalowego – 2 łuki

Kontrola aparatu samoligaterującego – łuk

Kontrola aparatu samoligaterującego – 2 łukI

Demontaż aparatu stałego – łuk

Retainer – szyna stabilizacyjna – łuk

350 zł

1800 zł

2800 zł

od 150 zł

od 250 zł

od 200 zł

od 250 zł

300 zł

300 zł