Gabinet stomatologiczny Den Med – cennik

Zawsze wiesz ile zapłacisz

Opierając się na szczegółowej diagnostyce, uwzględniając indywidualne trudności i ewentualne komplikacje każdorazowo przed wykonaniem zabiegu uzgadniamy z pacjentem jego koszt.

Przed przystąpieniem do leczenia szerszego, kompleksowego sporządzamy, na życzenie pacjenta, pełny jego kosztorys.

Zapewniamy możliwość regulowania należności za pomocą kart płatniczych i korzystania z systemu ratalnego.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT oraz stosowne zaświadczenia na potrzeby ubezpieczeń indywidualnych.

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

0 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

50 zł

RTG pojedynczego zęba (cyfrowe)

30 zł

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

50 zł

Rtg cefalometryczne (cyfrowe)

50 zł

Konsultacja specjalistyczna

100 zł

CENY

IMPLANTOLOGIA – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W UZĘBIENIU

Implant zęba pod koronę

2 000 zł – 3 500 zł

Korona porcelanowa na implancie

2 000 zł – 2 500 zł

Implant zęba pod protezę

3000 zł

Proteza specjalistyczna na implantach

2000 zł

Usunięcie implantu zęba

600 zł

Sterowana regeneracja tkanek

1000 – 3500 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

3500 zł

Śruba gojąca

100 zł

CENY

PROTETYKA – ODTWORZENIE PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH

Inlay/onlay kompozytowy  

Inlay/onlay porcelanowy

Wkład koronowo-korzeniowy lany (metal nieszlachetny)

Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną

Usunięcie korony protetycznej 

Korona licowana porcelaną (metal nieszlachetny)

Schodek pełnoceramiczny 

Korona pełnoceramiczna

Korona porcelanowa na cerkonie (Frezowanie korony w cenie)

Proteza akrylowa (łuk)

Zatrzask / zasuwa

Proteza szkieletowa

Naprawa protezy

Dostawienie zęba / klamry do protezy

Siatka metalowa wzmacniająca

Podścielenie protezy

Szyna relaksacyjna

Szyna relaksacyjna – specjalna

800 zł

1200 zł

300 zł

150 zł

100 zł

800 zł

150 zł

1200 zł

1500 zł

800 zł

500 zł

1500 zł

150 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

700 zł

CENY

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – LECZENIE OPERACYJNE JAMY USTNEJ

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Usunięcie zęba

Usunięcie zęba mądrości

Usunięcie zatrzymanego zęba

Resekcja korzeni

Plastyka wyrostka zębodołowego (separacja korzeni w cenie)

Dłutowanie

Drobny zabieg chirurgiczny /nacięcie ropnia/ higiena zębodołu

Założenie szwów

100 zł – 250 zł

300 zł – 600 zł

600 zł – 1000 zł

600 zł – 800 zł

350 zł

100 zł

80 zł

50 zł

CENY

ESTETYKA – WYBIELANIE ZĘBÓW, LICÓWKI

Wybielanie zębów (łuk)

500 zł

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

150 zł

Wybielanie zęba martwego – kolejna wizyta

100 zł

Kosmetyczne olicowanie materiałem światłoutwardzalnym

400 zł

Licówka porcelanowa

1200 zł