Skip to content

 

Stomatolog Zielona Góra cennik

Gabinet stomatologiczny Den Med – cennik 

Opierając się na szczegółowej diagnostyce, uwzględniając indywidualne trudności i ewentualne komplikacje każdorazowo przed wykonaniem zabiegu uzgadniamy z pacjentem jego koszt.

Przed przystąpieniem do leczenia szerszego, kompleksowego sporządzamy, na życzenie pacjenta, pełny jego kosztorys.

Zapewniamy możliwość regulowania należności za pomocą kart płatniczych i korzystania z systemu ratalnego.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT oraz stosowne zaświadczenia na potrzeby ubezpieczeń indywidualnych.

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

100 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

100 zł

Rtg pojedynczego zęba (cyfrowe) – podczas leczenia

w cenie

Rtg pojedynczego zęba (cyfrowe) 

50 zł

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

100 zł

Tomografia szczęki i żuchwy

350 zł

Tomografia celowa – istotny rejon

200 zł

Konsultacja specjalistyczna

150 zł

CENY

PROFILAKTYKA – SKALING, PIASKOWANIE

Kompleksowa wizyta u higienistki – usunięcie kamienia i piaskowanie

350 zł

Usunięcie kamienia – całość

200 zł

Piaskowanie zębów – całość

200 zł

Instruktaż higieny

50 zł

Fluoryzacja / lakierowanie

100 zł

Usunięcie kamienia poddziąsłowego (ząb)

50 zł

CENY

PEDODONCJA – LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH U DZIECI

Wizyta adaptacyjna

100 zł

Fluoryzacja – kontaktowe dostarczenie fluoru do zęba

100 zł

Lakowanie (ząb) uszczelnianie bruzd w zębach stałych 

100 zł

Impregnacja – lapis zatrzymanie procesu próchnicy w zębach mlecznych

100 zł

Opracowanie ubytku i wypełnienie zęba mlecznego.

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym opracowaniu ubytku i jest wliczone w cenę zabiegu.

S

Małego

100 zł

M

Średniego

150 zł

L

Dużego

200 zł

LA

Leczenie amputacyjne

250 zł

Dewitalizacja / opatrunek na zębie mlecznym

100 zł

Leczenie otwarte / nacięcie ropnia

100 zł

Ekstrakcja – usunięcie zęba mlecznego

120 zł – 250 zł 

Leczenie niezakończonego wierzchołka (wymiana wkładki)

150 zł

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego

250 zł

CENY

LECZENIE ZACHOWAWCZE – WYPEŁNIENIA ZĘBÓW STAŁYCH

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym leczeniu zachowawczym i jest wliczone w cenę zabiegu.

Opracowanie ubytku i wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym 

S1

Mały ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

150 zł

S2

Mały ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

200 zł

A3

Mały ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

250 zł

S4

Mały ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

300 zł

M1

Średni ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

200 zł

M2

Średni ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

250 zł

M3

Średni ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

300 zł

S4

Średni ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

350 zł

L1

Duży ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

250 zł

L2

Duży ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

300 zł

L3

Duży ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

350 zł

L4

Duży ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

400 zł

Wypełnienie glasionometrem

250 zł

Założenie opatrunku tymczasowego (fleczer)

w cenie

Założenie materiału podkładowego

w cenie

Zachowawcze dostawienie zęba

700 zł

Leczenie biologiczne miazgi (mta, biodentine)

300 zł

Szynowanie (ząb)

150 zł

CENY

ENDODONCJA – LECZENIE KANAŁOWE – LECZENIE W OBRĘBIE KORZENI ZĘBA

Leczenie endodontyczne  (kanałowe) najczęściej składa się z trzech etapów:

I etap

przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

II etap

opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie kanałów zęba

III etap

odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym

W cenie każdego leczenia endodontycznego wliczone jest znieczulenie i pojedyncze zdjęcia Rtg

I etap leczenia endodontycznego: przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego

200 zł

II etap leczenia endodentycznego: opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie korzeni zęba

Z mikroskopem – Pierwsze leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

600 zł

Zęba dwukanałowego

800 zł

Zęba trzykanałowego

1000 zł

Zęba czterokanałowego

1200 zł

Zęba pięciokanałowego

1400 zł

Z mikroskopem – Powtórne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

800 zł

Zęba dwukanałowego

1000 zł

Zęba trzykanałowego

1200 zł

Zęba czterokanałowego

1400 zł

Zęba pięciokanałowego

1700 zł

III etap leczenia endodontycznego: po zakończonym leczeniu endodontycznym niezbędne jest wykonanie odbudowy zęba. Cena odbudowy po leczeniu kanałowym uzależniona jest od wielkości zniszczenia zęba i przedstawia się następująco:

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym na wkładzie z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

400 zł

Średniej wielkości odbudowa

450 zł

Dużej wielkości odbudowa

500 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym bez wkładu z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

200 zł

Średniej wielkości odbudowa

300 zł

Dużej wielkości odbudowa

400 zł

Zabiegi dodatkowe niekiedy występujące przy leczeniu endododntycznym (kanałowym):

Dewitalizacja / leczenie otwarte

150 zł

Osadzanie wkładu z włókna szklanego – dopłata

200 zł

Leczenie endodontyczne przez koronę – dopłata

200 zł

Usunięcie ciała obcego z kanału zęba

500 zł

Zamknięcie perforacji

450 zł

Zamknięcie wierzchołka MTA

300 zł

CENY

ESTETYKA – WYBIELANIE, LICÓWKI

Wybielanie zębów (łuk)

700 zł

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

200 zł

Wybielanie zęba martwego – kolejna wizyta

150 zł

Wybielanie gabinetowe – lampa – pierwsza wizyta

800 zł

Wybielanie gabinetowe – lampa – wizyta odświeżająca

400 zł

Kosmetyczne olicowanie materiałem światłoutwardzalnym

500 zł

Licówka porcelanowa

1600 zł

CENY

PROTETYKA – ODTWORZENIE PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH

Inlay/onlay kompozytowy  

1000 zł

Inlay/onlay porcelanowy

1600 zł

Wkład koronowo-korzeniowy lany (metal nieszlachetny)

400 zł

Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną

200 zł

Usunięcie korony protetycznej 

200 zł

Korona licowana porcelaną (metal nieszlachetny)

1000 zł

Schodek pełnoceramiczny 

200 zł

Korona pełnoceramiczna

1600 zł

Korona cyrkon pełnokonturowy 

1600 zł

Korona porcelanowa na cerkonie 

1800 zł

Frezowanie korony

w cenie

Proteza akrylowa (łuk)

1200 zł

Zatrzask / zasuwa

800 zł

Proteza szkieletowa

2200 zł

Naprawa protezy

250 zł

Dostawienie zęba / klamry do protezy

250 zł

Siatka metalowa wzmacniająca

300 zł

Podścielenie protezy

500 zł

Szyna relaksacyjna

400 zł

Szyna relaksacyjna – specjalna

800 zł

CENY

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – LECZENIE OPERACYJNE JAMY USTNEJ

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Usunięcie zęba

200 zł – 400 zł

Usunięcie zęba mądrości

400 zł – 800 zł

Usunięcie zatrzymanego zęba

800 zł – 1200 zł

Resekcja korzeni

800 zł – 1200 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego (separacja korzeni w cenie)

500 zł

Separacja korzeni

w cenie

Dłutowanie

150 zł

Drobny zabieg chirurgiczny /nacięcie ropnia/ higiena zębodołu

150 zł

Założenie szwów/ zdjęcie szwów

60 zł – 100 zł

Gingiwektomia

70 zł

CENY

IMPLANTOLOGIA – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W UZĘBIENIU

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Implant pod koronę

2 200 zł – 3 700 zł

Korona porcelanowa na implancie

2 500 zł – 3000 zł

Implant pod protezę

3000 zł

Proteza specjalistyczna na implantach

2000 zł

Usunięcie implantu 

600 zł

Sterowana regeneracja tkanek

1000 zł – 3500 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

4000 zł

Przeszczep tkanek miękkich FGG lub CTG

1500 zł

Śruba gojąca

100 zł

CENY

ORTODONCJA – LECZENIE WAD ZGRYZU

Pełna diagnostyka ortodontyczna

350 zł

Ruchomy aparat ortodontyczny 

700 zł – 900 zł

Kontrola aparatu ruchomego 

100 zł

Montaż aparatu stałego – 1 łuk

      Metalowego

2000 zł

      Estetycznego

2900 zł

      Samoligaturującego

3500 zł

Kontrola ortodontyczna – 1 łuk

200 zł

Kontrola ortodontyczna- 2 łuki

300 zł

Demontaż aparatu stałego – 1 łuk

300 zł

Retainer – szyna stabilizująca – 1 łuk

400 zł