Gabinet stomatologiczny Den Med – cennik

Zawsze wiesz ile zapłacisz

Opierając się na szczegółowej diagnostyce, uwzględniając indywidualne trudności i ewentualne komplikacje każdorazowo przed wykonaniem zabiegu uzgadniamy z pacjentem jego koszt.

Przed przystąpieniem do leczenia szerszego, kompleksowego sporządzamy, na życzenie pacjenta, pełny jego kosztorys.

Zapewniamy możliwość regulowania należności za pomocą kart płatniczych i korzystania z systemu ratalnego.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT oraz stosowne zaświadczenia na potrzeby ubezpieczeń indywidualnych.

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

0 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

50 zł

RTG pojedynczego zęba (cyfrowe)

30 zł

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

50 zł

Rtg cefalometryczne (cyfrowe)

50 zł

Konsultacja specjalistyczna

100 zł

CENY

PROFILAKTYKA – SKALING, PIASKOWANIE

Kompleksowa wizyta u higienistki usunięcie kamienia i piaskowanie

200 zł

Usunięcie kamienia – całość

150 zł

Piaskowanie zębów – całość

150 zł

Instruktaż higieny

30 zł

Fluoryzacja / lakierowanie

80 zł

Usunięcie kamienia poddziąsłowego (ząb)

40 zł

CENY

PEDODONCJA – LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH U DZIECI

Wizyta adaptacyjna

50 zł

Fluoryzacja – kontaktowe dostarczenie fluoru do zęba

50 zł

Lakowanie (ząb) uszczelnianie bruzd w zębach stałych 

60 zł

Poszerzone lakowanie (ząb)

80 zł

Impregnacja – lapis zatrzymanie procesu próchnicy w zębach mlecznych

50 zł

Impregnacja – lapis zatrzymanie procesu próchnicy w zębach mlecznych

50 zł

Opracowanie ubytku i wypełnienie zęba mlecznego.

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym opracowaniu ubytku i jest wliczone w cenę zabiegu.

S

M

L

LA

Małego

Średniego

Dużego

Leczenie amputacyjne

80 zł

100 zł

120 zł

140 zł

Dewitalizacja / opatrunek na zębie mlecznym

Leczenie otwarte / nacięcie ropnia

Ekstrakcja – usunięcie zęba mlecznego

Leczenie niezakończonego wierzchołka (wymiana wkładki)

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego

50 zł

50 zł

60 zł – 100 zł 

100 zł

150 zł

CENY

LECZENIE ZACHOWAWCZE – WYPEŁNIENIA ZĘBÓW STAŁYCH

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym leczeniu zachowawczym i jest wliczone w cenę zabiegu.

Opracowanie ubytku i wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym 

S1

S2

A3

S4

M1

M2

M3

S4

L1

L2

L3

L4

Mały ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Mały ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Średni ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie jednopowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie dwupowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie trzypowierzchniowe

Duży ubytek – wypełnienie czteropowierzchniowe

120 zł

160 zł

200 zł

240 zł

140 zł

180 zł

220 zł

260 zł

160 zł

200 zł

240 zł

280 zł

Opracowanie ubytku i wypełnienie cementem glasionomerowym

S

M

L

Małego

Średniego

Dużego

130 zł

150 zł

180 zł

Założenie opatrunku tymczasowego (fleczer)

w cenie

Założenie opatrunku materiału podkładowego

w cenie

Zachowawcze dostawienie zęba

600 zł

Leczenie biologiczne miazgi (mta, biodentine)

200 zł

Szynowanie (ząb)

80 zł

CENY

ENDODONCJA – LECZENIE KANAŁOWE – LECZENIE W OBRĘBIE KORZENI ZĘBA

Leczenie endodontyczne  (kanałowe) najczęściej składa się z trzech etapów:

I etap

II etap

III etap

przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie kanałów zęba

odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym

W cenie każdego leczenia endodontycznego wliczone jest znieczulenie i pojedyncze zdjęcia Rtg

I etap leczenia endodontycznego: przygotowanie zęba do leczenia kanałowego

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego

150 zł

II etap leczenia endodentycznego: opracowanie kanałów zęba, leczenie w obrębie korzeni zęba

Bez mikroskopu – Pierwotne leczenie endodontyczne bez użycia mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

300 zł

400 zł

500 zł

600 zł

700 zł

Bez mikroskopu – Powtórne leczenie endodontyczne bez użycia mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

400 zł

500 zł

600 zł

700 zł

800 zł

Z mikroskopem – Pierwsze leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

400 zł

600 zł

800 zł

1000 zł

1200 zł

Z mikroskopem – Powtórne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

Zęba jednokanałowego

Zęba dwukanałowego

Zęba trzykanałowego

Zęba czterokanałowego

Zęba pięciokanałowego

600 zł

800 zł

1000 zł

1200 zł

1400 zł

III etap leczenia endodontycznego: po zakończonym leczeniu endodontycznym niezbędne jest wykonanie odbudowy zęba. Cena odbudowy po leczeniu kanałowym uzależniona jest od wielkości zniszczenia zęba i przedstawia się następująco:

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym na wkładzie z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

Średniej wielkości odbudowa

Dużej wielkości odbudowa

300 zł

350 zł

400 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym bez wkładu z włókna szklanego

Małej wielkości odbudowa

Średniej wielkości odbudowa

Dużej wielkości odbudowa

150 zł

200 zł

250 zł

Zabiegi dodatkowe niekiedy występujące przy leczeniu endododntycznym (kanałowym):

Dewitalizacja / leczenie otwarte

Osadzanie wkładu wkładu z włókna szklanego – dopłata

Leczenie endodontyczne przez koronę – dopłata

Usunięcie ciała obcego z kanału zęba

Zamknięcie perforacji

50 zł

150 zł

150 zł

500 zł

400 zł

CENY

ESTETYKA – WYBIELANIE ZĘBÓW, LICÓWKI

Wybielanie zębów (łuk)

500 zł

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

150 zł

Wybielanie zęba martwego – kolejna wizyta

100 zł

Kosmetyczne olicowanie materiałem światłoutwardzalnym

400 zł

Licówka porcelanowa

1200 zł

CENY

PROTETYKA – ODTWORZENIE PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH

Inlay/onlay kompozytowy  

Inlay/onlay porcelanowy

Wkład koronowo-korzeniowy lany (metal nieszlachetny)

Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną

Usunięcie korony protetycznej 

Korona licowana porcelaną (metal nieszlachetny)

Schodek pełnoceramiczny 

Korona pełnoceramiczna

Korona porcelanowa na cerkonie (Frezowanie korony w cenie)

Proteza akrylowa (łuk)

Zatrzask / zasuwa

Proteza szkieletowa

Naprawa protezy

Dostawienie zęba / klamry do protezy

Siatka metalowa wzmacniająca

Podścielenie protezy

Szyna relaksacyjna

Szyna relaksacyjna – specjalna

800 zł

1200 zł

300 zł

150 zł

100 zł

800 zł

150 zł

1200 zł

1500 zł

800 zł

500 zł

1500 zł

150 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

700 zł

CENY

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – LECZENIE OPERACYJNE JAMY USTNEJ

Znieczulenie podawane jest na prośbę pacjenta przy każdym zabiegu chirurgicznym i jest wliczone w cenę zabiegu

Usunięcie zęba

Ekstrakcja zęba mądrości

Usunięcie zatrzymanego zęba

Resekcja korzeni

Plastyka wyrostka zębodołowego (separacja korzeni w cenie)

Dłutowanie

Drobny zabieg chirurgiczny /nacięcie ropnia/ higiena zębodołu

Założenie szwów

100 zł – 250 zł

300 zł – 600 zł

600 zł – 1000 zł

600 zł – 800 zł

350 zł

100 zł

80 zł

50 zł

CENY

IMPLANTOLOGIA – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W UZĘBIENIU

Implant zęba pod koronę

2 000 zł – 3 500 zł

Korona porcelanowa na implancie

2 000 zł – 2 500 zł

Implant zęba pod protezę

3000 zł

Proteza specjalistyczna na implantach

2000 zł

Usunięcie implantu zęba

600 zł

Sterowana regeneracja tkanek

1000 zł – 3500 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

3500 zł

Śruba gojąca

100 zł

CENY

ORTODONCJA

Wstępna konsultacja

Analiza / plan leczenia / łącznie z RVG

Separacja

Montaż aparatu na zęby metalowego (łuk)

Montaż aparatu na zęby estetycznego (łuk) 

Kontrola aparatu na zęby stałego

Wymiana łuku aparatu stałego

Łuk podniebienny

Demontaż stałego aparatu na zęby (łuk)

Retainer / szyna stabilizacyjna / łuk

100 zł

250 zł

60 zł

1800 zł

2600 zł

100 zł

150 zł

350 zł

200 zł

300 zł