Skip to content

ZASADY OGÓLNE

 1. DEN-MED jest przychodnią stomatologiczną o statusie Podmiotu Leczniczego działającą na podstawie wpisu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
 2. Nie świadczymy usług w ramach kontraktu z NFZ. Wszystkie wykonywane zabiegi są zatem pełnopłatne.

ORGANIZACJA PRACY

 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się w systemie planowych wizyt, umówionych wcześniej osobiście lub telefonicznie.
 2. Bez wcześniejszego uzgodnienia przyjmowani są wyłącznie pacjenci z powikłaniami po zabiegach wykonanych w naszej przychodni oraz dzieci do lat 15 z dolegliwościami bólowymi. O konieczności odbycia takiej wizyty prosimy informować telefonicznie, co skróci czas oczekiwania na przyjęcie.
 3. Oczekujemy poinformowania nas o rezygnacji z umówionej wizyty. W przypadku trzykrotnego niezgłoszenia się na wizytę bez uprzedniego o tym poinformowania, warunkiem umówienia kolejnego terminu jest uregulowanie opłaty w wysokości 100PLN stanowiącej zaliczkę na poczet kolejnego zabiegu.
 4. Aby zminimalizować ryzyko spóźnień, precyzyjnie planujemy długości wizyt. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć przebieg zabiegu. Dlatego mimo wielkiego szacunku dla czasu pacjentów, nie możemy zagwarantować pełnej punktualności wizyt i liczymy na zrozumienie w przypadku wystąpienia spóźnienia w godzinie przyjęcia.
 5. Warunkami koniecznymi podjęcia leczenia jest podanie przez pacjenta pełnych danych osobowych, rzetelne wypełnienie ankiety odnośnie ogólnego stanu zdrowia oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Lekarz odmówi wykonania zabiegu osobie pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz osobie niepełnoletniej bez obecności pełnoletniego opiekuna. Lekarz może odstąpić od leczenia także w przypadku stwierdzenia świadomego podania przez pacjenta nieprawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia.
 7. Plan leczenia powstaje drogą uzgodnień między pacjentem a lekarzem. Wybór metody leczenia wymaga akceptacji obu stron. Lekarz odmówi wykonania zabiegu, jeśli w świetle jego wiedzy nie będzie on dla pacjenta rozwiązaniem korzystnym.

PROCEDURY FINANSOWE

 1. Koszty zabiegów określane są w oparciu o cennik usług dostępny na stronie WWW placówki.
 2. Na życzenie pacjenta przed podjęciem leczenia może zostać sporządzony jego kosztorys. Zastrzegamy jednak, że w trakcie leczenia mogą wystąpić okoliczności zmieniające jego przebieg a co za tym idzie także koszty.
 3. Należności za zabiegi regulowane są każdorazowo po wizycie w rejestracji. Jeśli leczenie przebiega wielo-wizytowo każdorazowo przyjmujemy wpłaty cząstkowe.
 4. Przed wykonaniem uzupełnień protetycznych konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości pracy.
 5. Faktury VAT oraz zaświadczenia o przebiegu leczenia wystawiane są na życzenie pacjenta. FV wystawiamy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wykonania usługi na postawie paragonu poświadczającego dokonanie płatności.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Udzielamy 12-miesiecznej rękojmi na wykonane wypełnienia światłoutwardzalne u osoby dorosłej. Jeśli w tym czasie wypełnienie istotnie zmieni swoje właściwości, zostanie ono nieodpłatnie wykonane lub wymienione. Reklamacja nie będzie mogła być uznana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie lub nie zastosował higienicznych zaleceń lekarza;
 • cierpi na schorzenia mające zasadniczy wpływ na stan jamy ustnej np.  bruksizm czy paradontozę;
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie wypełnienia.

2. Na ostateczne wypełnienia w zębach mlecznych u dzieci udzielamy 6-miesiecznej rękojmi. Jeśli w tym czasie wypełnienie istotnie zmieni swoje właściwości zostanie ono nieodpłatnie wykonane lub wymienione. Reklamacja nie będzie mogła być uznana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie lub nie zastosował higienicznych zaleceń lekarza;
 • nie zgłosił się na planowe wizyty kontrolne, co 3 miesiące;
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego nastąpiło mechaniczne uszkodzenie wypełnienia.

3. Na wykonane uzupełnienia protetyczne udzielamy 24-miesiecznej rękojmi. Jeśli w tym czasie uzupełnienie protetyczne w istotny sposób zmieni swoje właściwości, zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub ponownie wykonane. Reklamacja nie będzie mogła być uznana w przypadku gdy:

 • pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub nie zastosował higienicznych zaleceń lekarza;
 • pacjent cierpi na schorzenia mające zasadniczy wpływ na stan jamy ustnej np. bruksizm czy paradontozę;
 • pacjent samodzielnie dokonał przeróbek, korekt czy napraw uzupełnień protetycznych;
 • nastąpiło mechaniczne uszkodzenie uzupełnienia protetycznego.

4. Leczenie stomatologiczne może wiązać się z wystąpieniem powikłań nie wynikających z błędów personelu i nie mogących być przedmiotem roszczeń reklamacyjnych takie jak:

 • pozabiegowe dolegliwości bólowe;
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki;
 • utrzymujące się zaburzenia czucia po podaniu znieczulenia;
 • wystąpienie po leczeniu zachowawczym (szczególnie głębokiej próchnicy) czy protetycznym stanu zapalenia miazgi i konieczności przeprowadzenia leczenia kanałowego;
 • złamanie czy pęknięcie zęba po leczeniu;
 • krwawienie, obrzęk, szczękościsk po usunięciu zęba.

5. Wszelkie wątpliwości i ewentualne roszczenia prosimy omawiać z lekarzem. W razie gdyby nie udało się tą drogą skutecznie rozstrzygnąć problemu, prosimy o składanie reklamacji drogą pisemną.