Rentgen stomatologiczny

Rentgen stomatologiczny – RTG uśmiechu

Stomatolog bezpośrednio w gabinecie może wykonać rentgenowskie zdjęcie Twojego uśmiechu! Jest to niezwykle ważne. Prawidłowa diagnostyka jest podstawą skutecznego leczenia. Aby znaleźć przyczynę dolegliwość oraz prawidłowo przeprowadzić zabieg stomatologiczny, należy wykonać zdjęcie rentgenowskie pojedynczego zęba, a często także całego uśmiechu.

Badania radiologiczne są źródłem cennych informacji – dla stomatologa są jak analizy krwi dla lekarza internisty. Dzięki zdjęciu zęba lekarz może podjąć odpowiednie leczenie.

Centrum Stomatologii Den-med wykonujemy zarówno zdjęcia wewnątrzustne, jak i zewnątrzustne. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny aparat RTG, dzięki któremu uzyskujemy zdjęcia RTG cyfrowe (radiowizjografia). Dodatkowo – dawka promieniowania  jakiemu poddany jest pacjent podczas takiego badania jest zdecydowanie niższa, przez co bezpieczniejsza.

Dzięki doskonałej jakości zdjęcia, które stomatolog może dowolnie powiększać na ekranie komputera, lekarz może dokładnie i wnikliwie przeanalizować problem. Jest też możliwość zapisania obrazu na dowolnym nośniku i jego odtworzenia w innym komputerze, na przykład w celu konsultacji u innego specjalisty.

rentgen stomatologiczny - rtg zębów

Dlaczego warto u nas wykonać  zdjęcie rtg?

  • nie ma potrzeby udawać się do zewnętrznej pracowni rentgenowskiej,
  • nie trzeba czekać na wywołanie zdjęcia na kliszy radiologicznej,
  • dawka promieniowania jest nawet 90% mniejsza niż w przypadku tradycyjnego aparatu RTG,
  • zdjęcie zębów otrzymujemy na cyfrowym nośniku, dzięki czemu możemy je archiwizować i korzystać z niego na wielu wizytach w innych gabinetach stomatologicznych.

Wykonujemy zdjęcia:

Pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) pokazuje stan całego uzębienia wraz ze stawami skroniowo-żuchwowymi i zatokami szczękowymi na jednym obrazie. Z takiego zdjęcia możemy się dowiedzieć między innymi tego: jaki jest stan zębów: czy zostały one zaatakowane przez próchnicę    (także w miejscach, gdzie gołym okiem można by tego nie dostrzec); jaka jest jakość i stan założonych wcześniej wypełnień; jak prezentuje się jakość leczenia kanałowego(uprzedniego) oraz czy występują jakiekolwiek zmiany zapalne w kości wokół zębów.

Tego rodzaju zdjęcie wykonuje się zawsze przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego , bo pozwala ocenić stan wszystkich zębów a także ich wzajemne położenie. Warto jednak taki rentgen przeglądowy wykonać kontrolnie u każdego pacjenta. Zdjęcie takie umożliwi pełną diagnostykę i wykrycie problemów zanim pojawią się jakiekolwiek dolegliwości.

Tego rodzaju zdjęcie jest wykonywane zewnątrzustnie, jest zupełnie nieinwazyjne i znacznie lepiej tolerowane u pacjentów z silnym  odruchem wymiotnym. Brodę należy oprzeć na wsporniku a czujnik umieszczony na wysięgniku obraca się wokół głowy. Na czas badania należy zdjąć wszystkie elementy metalowe z okolic głowę i szyi (kolczyki, opaski, wisiorki oraz ewentualne ruchome protezy zębowe).

Cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne to zdjęcie boczne obejmujące obrazem przednią, twarzową część czaszki wraz z zębami. Pozwala zobrazować układ górnych i dolnych zębów wobec siebie ale także idący za tym profil twarzy. Zdjęcie takie przydatne jest szczególnie podczas planowania metod i etapów leczenia ortodontycznego.

Punktowe

Jest to najbardziej powszechne zdjęcie zębów. Jest to zdjęcie małoobrazkowe , obejmujące do 4 zębów. Zalecane jest w celu zobrazowania konkretnego odcinka łuku zębowego. Wykonywane jest wówczas, gdy potrzeba skontrolować wybraną okolicę. Na przykład podczas lub po zakończeniu leczenia kanałowego, aby ocenić jego skuteczność. Może być wykonywane jako uzupełnienie dla pantomogramu. Daje bowiem możliwość wykonania zdjęcia pod wybranym kątem i obejrzenia zęba od nieco innej strony.  Aby je wykonać konieczne jest umieszczenie w ustach na kilka sekund kliszy rentgenowskiej lub czujnika rentgenowskiego ( w przypadku zdjęć cyfrowych ). Przystawiony do policzka tubus aparatu pozwala wykonać zdjęcie.

Przeciwwskazania do wykonywania zdjęć RTG:

  • ciąża
  • wiek poniżej 5 lat

Dowiedz się więcej o naszym sprzęcie!!! Kliknij TUTAJ

CENY

DIAGNOSTYKA – PRZEGLĄDY, PORADY, OBRAZOWANIE, KONSULTACJE

Przegląd, ustalenie planu leczenia

50 zł

Porada / wypisanie recepty / zdjęcie szwów

50 zł

Rtg pojedynczego zęba (cyfrowe)

w cenie

Rtg pantomograficzne (cyfrowe)

80 zł

Tomografia szczęki i żuchwy

350 zł

Tomografia celowa – istotny rejon

150 zł

Konsultacja specjalistyczna

150 zł